1) Uw eigen kostensoorten kunt u invullen bij Voorkeursinstellingen > Invoeren algemeen.  Hierna zijn ze een voor een in te vullen op het tabblad “Calculatieprijs opstellen” zodat er niets vergeten wordt. In het volgende voorbeeld worden enkele kostensoorten ingevuld met fictieve bedragen.