Uren berekenen

HS Calculatie biedt de unieke mogelijkheid om per regel materiaal ook verbindingen en bewerkingen in te vullen en vervolgens wordt het aantal werkplaatsuren en montagedagen berekend. Hier ziet u daar een voorbeeld van, het is ingebouwd op basis van een publicatie van Bouwen met Staal (nadere info). Hieronder ziet u het popup-scherm dat naar voren komt per regel materiaalinvoer en een voorbeeldberekening.

Een andere manier van uren toevoegen per regel materiaal kan d.m.v. een uurdeel inschatten. Dat kan op het tabblad Uren, waar met de cursor-naar-rechts-toets snel naar toe genavigeerd kan worden vanaf het tabblad Materiaal. Bij Opties – Invoeropties kan hiervoor eerst een lijst met kostensoorten en bijbehorende uurtarieven opgesteld worden. In dit voorbeeld zijn uren toegevoegd aan twee regels materiaal (met fictieve bedragen) en is in het Printmenu vervolgens “Ingevoerde uren per pos” gekozen.

Het totaal aantal uren inschatten kan natuurlijk ook, dat kan op het tabblad Calculatieprijs. Op het tabblad Calculatieprijs kunnen alle kostensoorten ingevuld worden om tot een totale calculatieprijs te komen.

Bij Opties – Invoeropties kan een lijst met kostensoorten opgesteld worden, deze kunt u opstellen zoals u dat wilt. Globaal bestaat deze lijst kostensoorten uit een regel met totale materiaalkosten, regels met diverse soorten loonkosten met uurtarieven en werk door derden. Door de lijst in te vullen bij elke calculatie wordt er niets vergeten.

In dit voorbeeld zijn enkele kostensoorten opgesteld en ingevuld (met fictieve bedragen):
calculatieprijs1In het Printmenu wordt vervolgens “Calculatieprijs” gekozen en dit is een voorbeeld van de uitdraai (met fictieve bedragen):

calculatieprijs2U ziet dat er op deze manier snel en eenvoudig calculaties gemaakt worden.