Welkom op de website van HS Calculatie, het calculatieprogramma waarmee voornamelijk offertes berekend worden bij staalconstructiebedrijven. Het maakt gebruik van bruto materiaalprijzen van verschillen staalleveranciers en is door de gebruiker uit te breiden met nog meer materiaalgroepen. Er zijn eenvoudige invoermethoden te gebruiken zodat er prettig mee gewerkt kan worden.

Versie 7.5 is van 3 maart 2020 en hieronder is er een voorbeeld van te zien. Er is een laslengte-berekening toegevoegd. In het popup-scherm wordt de laslengte van de kopzijde van elk materiaal getoond, ook van kokerbuizen en ronde buizen. Vaak is dat niet nodig zoals bij hoekprofiel en dan staat “Geen kopzijde lassen” geselecteerd en de knop wordt “Geen laslengte toevoegen”. De keelhoogte a wordt ingeschat met 0,6 of 0,7 de materiaaldikte, want op een bestektekening staat deze niet vermeld. De keelhoogte a met bijbehorende meters is nodig om een indruk te krijgen of het lassen snel of minder snel verloopt, voor het inschatten van de lasuren.

Na het toevoegen van de HE 260 A kan er op F8 gedrukt worden om het totaal te zien:

Bij het automatisch inlezen van een werktekening met een CAD-uitvoerbestand wordt de laslengte met inschatting van keelhoogte a van de kopzijden van balken en kokers ook automatisch berekend.

Versie 7.4.1  is van 10 februari 2020 en hieronder staat er een voorbeeld van. Materiaal invoeren kan met materiaalcodes zoals 240 voor HE 240 A en h60x6 voor HOEKPROFIEL 60x60x6, of het kan geselecteerd worden via de knop naast het invoerveld Materiaal. Met Enter ga je naar het volgend invoerveld.

Er kan ook met een materiaalkeuzelijst gewerkt worden die vooraf gevuld wordt met het materiaal van een bestektekening. Daar is een demonstratievideo van te zien.

Hieronder ziet u een voorbeeld van materiaal berekenen. Het is

1) het beginscherm

2) 23 regels materiaalinvoer

3) het Printmenu

4) een keus uit het Printmenu (de materiaalprijzen en kortingen dienen als voorbeeld).