Welkom op de website van HS Calculatie, het calculatieprogramma waarmee voornamelijk offertes berekend worden bij staalconstructiebedrijven. Het maakt gebruik van bruto materiaalprijzen van verschillen staalleveranciers en is door de gebruiker uit te breiden met nog meer materiaalgroepen. Er is voor de  eenvoudigste  invoermethode gekozen zodat er prettig mee gewerkt kan worden.

Versie 7.3.2  is van half december 2019 en hier ziet u er een schermafdruk van. Het is de materiaalkeuzelijst die vooraf gevuld is met materiaal van een bestektekening. Er is ook een demonstratievideo van te zien.

Hieronder ziet u een voorbeeld van materiaal berekenen. Het is

1) het beginscherm

2) 23 regels materiaalinvoer

3) het Printmenu

4) een keus uit het Printmenu (de materiaalprijzen en kortingen dienen als voorbeeld).