Welkom op de website van HS Calculatie, het calculatieprogramma waarmee voornamelijk offertes berekend worden bij staalconstructiebedrijven. Het maakt gebruik van bruto materiaalprijzen van verschillen staalleveranciers en is door de gebruiker uit te breiden met nog meer materiaalgroepen. Er is voor de  eenvoudigste  invoermethode gekozen zodat er prettig mee gewerkt kan worden. Excel gebruiken is niet nodig.

Versie 7.4.1  is van 10 februari 2020 en hieronder staat er een voorbeeld van. Materiaal invoeren kan met materiaalcodes zoals 240 voor HE 240 A en h60x6 voor HOEKPROFIEL 60x60x6, of het kan geselecteerd worden via de knop naast het invoerveld Materiaal. Met Enter ga je naar het volgend invoerveld.

Er kan ook met een materiaalkeuzelijst gewerkt worden die vooraf gevuld wordt met het materiaal van een bestektekening. Daar is een demonstratievideo van te zien.

Hieronder ziet u een voorbeeld van materiaal berekenen. Het is

1) het beginscherm

2) 23 regels materiaalinvoer

3) het Printmenu

4) een keus uit het Printmenu (de materiaalprijzen en kortingen dienen als voorbeeld).