Welkom op de website van HS Calculatie, het calculatieprogramma waarmee voornamelijk offertes berekend worden bij staalconstructiebedrijven. Het maakt gebruik van bruto materiaalprijzen van verschillen staalleveranciers en is door de gebruiker uit te breiden met nog meer materiaalgroepen. Er zijn eenvoudige invoermethoden te gebruiken zodat er prettig mee gewerkt kan worden.

Maandag 6 juli 2020 is versie 7.7.7 uitgekomen en deze stond weer in het teken van het berekenen van de laskosten, deel drie ervan. Nu worden de kosten van de benodigde lasdraad, beschermgas en lastijd berekend van alle hoeklassen die op een (bestek)tekening voorkomen. Er is een video van te zien via Demo hierboven. De onderstaande afbeelding is van het pop-up scherm dat tijdens de materiaalinvoer verschijnt.

Materiaal invoeren in HS Calculatie kan op vier manieren.
1) Met materiaalcodes zoals 240 voor HE 240 A en h60x6 voor HOEKPROFIEL 60x60x6
2) Het kan geselecteerd worden via de knop naast het invoerveld Materiaal

3) Er kan met een materiaalkeuzelijst gewerkt worden die vooraf gevuld wordt met het materiaal dat op de bestektekening voorkomt. Er is een demonstratievideo van te zien.
4) Er kan een tekstbestand met materiaallijst ingelezen worden.

Met Enter ga je naar het volgend invoerveld.

Hieronder ziet u een voorbeeld van materiaal berekenen. Het is

1) het beginscherm

2) 23 regels materiaalinvoer

3) het Printmenu

4) een keus uit het Printmenu (de materiaalprijzen en kortingen dienen als voorbeeld).