De lasprijs berekenen

Is de lasprijs een onderdeel van de offerteprijs? Dan wordt deze vast globaal ingeschat van de bestektekening, of wordt dit onderdeel overgeslagen omdat de laslengte met bijbehorende lasdikte niet te zien is. Maar met HS Calculatie wordt de lasprijs berekend van de tekening, hier is voordeel te behalen.

De berekende lasprijs bestaat voornamelijk uit de lastijd en daarnaast het aantal rollen lasdraad en flessen beschermgas. ‘Onder de motorkap’ worden hiervoor grotendeels specifieke berekeningen gebruikt die afkomstig zijn uit onderzoek. Bij de voorkeursinstellingen ziet u ingevulde tabellen die daarmee te maken hebben. Ook bij de voorkeursinstellingen zijn omschrijvingen en prijzen van uren, lasdraad en beschermgas in te stellen, deze hoort u eenmalig te wijzigen naar wat in het bedrijf gebruikt wordt.

Nu betreft het alleen nog de hoeklassen, maar rond 30 juni worden de stompe lassen toegevoegd. Het betreft de I-naad en I-naad met tegenlas, de V-naad en halve V-naad, de X-naad en K-naad. Er kan een hoek en vooropening gekozen worden en ook meerdere laslagen voor de berekende of ingevulde lasdikte. Kom regelmatig terug om te zien of er een nieuwe demonstratievideo is geplaatst.

Hieronder ziet u de berekening van de lasprijs van hoeklassen met als lasproces massieve en gevulde lasdraad.